Skip to main content

Makkosen yhteismetsä sekä siihen liittyvät metsäyhtymät omistavat metsätiloja pääosin Pohjois-Savon alueella, mutta alueita on myös Pohjois-Suomessa.

Metsiä hoidetaan ja hyödynnetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Periaatteena on metsäluonnon monimuotoisuuden huomioiminen kannattavan metsätalouden harjoittamisen rinnalla. Oma yhteismetsän toimitsija, metsurit ja vakiintunut perheomistuspohja takaavat korkealaatuisen toiminnan. Metsissä on voimassa PEFC™-sertifikaatti.

Puiden latvoja kuvattuna maan tasalta suoraan ylöspäin niin, että taivas pilkistää puiden välistä.

Puukaupan asiakkaina ovat valtakunnalliset puunostajat sekä lähialueiden sahat ja energialaitokset. Hyvälaatuinen tukki- ja kuitupuu toimitetaan perille tehtaille ja sahoille ostajan kanssa sovittujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti katkottuna. Energiapuu toimitetaan kokopuuna.

Puukaupat tehdään pääosin pystykauppoina ja myyntiin tarjottavat leimikot ovat isoja ja ammattitaitoisesti suunniteltuja. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti normaaleina harvennus- ja uudistushakkuina, mutta soveltuvissa kohteissa käytetään myös jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tähtääviä poimintahakkuita.

Metsänhoidossa otetaan huomioon metsien monikäyttö, erityisesti riistanhoito ja metsästys.